Wat is het inbound proces?

Inbound betreft de goederen die bij het magazijn geleverd worden. Onderstaande flowchart beschrijft het inboundproces voor MontaWMS. Voordat een product in het WMS toegevoegd kan worden moet het schikken over productinformatie. Deze bestaat minimaal uit een SKU, omschrijving en één barcode. Op de volgende 3 manieren kan de productinformatie beschikbaar komen:

  • Automatisch via een koppeling
  • Handmatig via de Montaportal meerdere producten tegelijk importeren met een Excel import
  • Handmatig producten stuk voor stuk invoeren op de Montaportal
Wat is het inboundproces