Wat zijn dragers?

Dragers

Bij het echecken van een order moet ook een drager (doos) gescand worden. Bij het kanaal van de order staat ingesteld welke dragers mogelijk zijn. Door elke doos te scannen wordt aangegeven uit hoeveel colli de order bestaat. Een drager heeft afmetingen en gewicht ingesteld. Hiermee wordt per collo het definitieve gewicht en de afmetingen van de order bepaald. Dit wordt weer gebruikt om de juiste verzender te kiezen. In GoMonta dragers toevoegen en de eigenschappen van dragers aanpassen.

Past door de brievenbus

De afmetingen van de drager zijn leidend voor de afmetingen van de colli. Deze afmetingen bepalen of een order door de brievenbus kan. Als een order door de brievenbus kan, zorgt dit voor lagere verzendkosten. Omdat niet altijd automatisch te bepalen is of alle colli van een zending wel of niet door de brievenbus passen, wordt dit gevraagd bij de echeck. De vraag wordt alleen gesteld als het nodig is:

  • Als bij de drager van alle colli het vinkje ‘past altijd door de brievenbus’ staat ingeschakeld, wordt de vraag niet gesteld. De order kan dan buspost worden als alle producten ook door de brievenbus passen volgens hun (verzend)afmetingen.
  • Als een drager van tenminste één van de colli het vinkje ‘past nooit door de brievenbus’ heeft, wordt de vraag niet gesteld. De order kan dan nooit buspost worden omdat één van de dragers niet door de brievenbus past.
  • Als een product volgens de afmetingen niet door de brievenbus past, wordt de vraag niet gesteld. De order kan dan nooit buspost worden omdat één van de producten niet past.

Bij een kanaal kan ook ingesteld worden dat als een order uit één product bestaat (S order) én het product past door de brievenbus, het verplicht is om een drager te kiezen die door de brievenbus past. Zodat zoveel mogelijk geprofiteerd wordt van de lagere verzendkosten voor buspost.

Pallets

Een pallet is een speciaal type drager die ook gescand kan worden bij de echeck. Op een pallet worden geen producten geplaats, maar andere dragers. Op die manier wordt bijgehouden welke producten in welke doos zitten en welke doos op welke pallet staat. Of een order pallet dragers heeft is ook van invloed op de verzender die gekozen wordt.

Magazijn van de toekomst wms
Magazijn van de toekomst wms

Ontdek het magazijn van de toekomst

Ons WMS is gebouwd op basis van de praktijk. Het draait ook in onze eigen fulfilment vestigingen. Kom langs om de software in het echt aan het werk te zien.