Wat zijn jokers?

Wat zijn jokers?

Als tijdens het picken of e-checken het proces onderbroken wordt omdat er bijvoorbeeld een product ontbreekt wordt dit een joker genoemd. Bij het maken van een joker tijdens het picken wordt er gevraagd om een reden te kiezen uit de volgende drie opties:

 • Barcode issue
 • Te weinig producten
 • Ander product

Deze keuze moet worden gemaakt omdat de vervolgstap voor iedere keuze anders is.

Barcode issue

Deze optie moet gekozen worden wanneer het juiste product wel op de juiste locatie ligt, maar hier geen of geen werkende barcode op staat. De picker kan dit product dus niet scannen om door te gaan met zijn pickactie maar de order kan er wel compleet mee worden gemaakt. Om deze reden moet de picker het product wel meenemen en hoeft de locatie niet te worden geblokkeerd en wordt de picker niet naar een alternatieve locatie gestuurd. Wel is het maken van deze joker een melding voor shiftleaders om de overige producten te voorzien van een (betere) barcode. Wanneer deze jokerreden wordt geconstateerd is het aannemelijk dat dezelfde producten op andere locaties ook geen bruikbare barcodes hebben. Het is dan ook aan te raden om deze producten op andere locaties ook te checken om jokers te voorkomen.

Picker:

 • Joker maken
 • Product wel meenemen
 • Product handmatig sorteren in de echeckwall en aanklikken bij de echecktafel

Shiftleader:

 • Locatie checken
 • Nieuwe barcodes op producten plakken
 • Eventuele correctieboeking bij een telverschil
 • Hetzelfde product op andere locaties checken of deze wel bruikbare barcode hebben

Te weinig producten

Deze optie moet gekozen worden wanneer er niks op locatie ligt of het juiste product er ligt maar niet genoeg. De picker kan dan dus niet alle orders compleet maken uit deze locatie. Om deze reden moet de picker na het kiezen van “te weinig producten” op de scanner ook invullen hoeveel producten hij dus wel mee kan nemen. Op basis hiervan kan een alternatieve locatie worden bepaald om de overige producten te kunnen picken en dus alle orders compleet te maken.

Picker:

 • Joker maken
 • Aangeven hoeveel producten je wel kan meenemen
 • Zoveel mogelijk producten meenemen

Shiftleader:

 • Locatie checken
 • Eventuele correctieboeking bij een telverschil
 • Locatie deblokkeren

Ander product

Deze optie moet gekozen worden wanneer er een ander product op de locatie ligt dan gewenst. Om deze reden moet de picker dan ook de producten laten liggen zodat niet de foute producten verzonden worden naar consumenten.

Picker:

 • Joker maken
 • Producten laten liggen

Shiftleader:

 • Locatie checken
 • Correctieboekingen
 • Of product A afboeken en product B opboeken
 • Of product A afboeken en product B verplaatsen naar een andere locatie waar dit product ligt.

Wanneer deze handelingen worden gevolgd zullen alle orders compleet bij de e-check aankomen en hoeven shiftleaders deze jokerorders niet meer op te lossen. Zij hoeven nu enkel jokerlocaties op te lossen. Tenzij er een product mist wat geen 2e locatie heeft.

Product zonder 2e locatie

Wanneer een product geen 2e locatie heeft en niet gepickt kan worden in het pickproces kan de order niet compleet worden gemaakt door de picker zelf. Wanneer dit voorkomt zal de order bij de shiftleader moeten worden gemeld en is het de taak van de shiftleader om de jokerlocatie of oudere locaties van dit product te checken om misschien toch het product te vinden. Zo niet zal er een backorder gemaakt moeten worden voor het missende product.

Alternatieve picklocatie

Er kan ingeschakeld worden dat als een te picken product niet wordt aantroffen op een locatie (joker), de orderpicker wordt doorgestuurd naar een volgende locatie waar het product ligt. De locatie wordt dan geblokkeerd om te voorkomen dat er meer orders op vrijkomen. Als er geen voorraad is op een andere locatie, wordt een gewone pickjoker gemaakt. Andere orders die van die locatie gepickt moesten worden, maar nog niet picking zijn, worden opnieuw geverifieerd, waarbij ze omgezet worden naar een andere locatie of in backorder komen. Andere orders die van die locatie gepickt moesten worden en al picking zijn, worden niet omgezet, dus gaan dezelfde flow in.