Het retouradres?

Retouradres

Het afzender/retour adres staat ingesteld bij het kanaal. Dit adres wordt als afzender adres op de verzendlabels geprint. Als de order niet afgeleverd kan worden komt hij naar dat adres retour.

Dit adres wordt ook gebruikt als ontvangeradres op retourlabels.