Privacy

Je kunt verzoeken om jouw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen. Je hebt ook het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. mits deze handelingen wettelijk zijn toegestaan en in overeenstemming zijn met de bestaande contractuele voorwaarden. Je kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Als je gebruik wilt maken van een van de rechten die de privacywetgeving je biedt, hoef je alleen het onderstaande formulier in te vullen. Wij zullen jouw verzoek dan binnen de wettelijke reactie termijn in behandeling nemen. Alleen als het nodig is om aan jouw verzoek te voldoen, zullen wij jou om aanvullende gegevens vragen (zoals een kopie van jouw identiteitsbewijs).

Wat zijn je rechten

Recht op inzage:
Jij hebt het recht om te weten welke gegevens wij van jou bewaren, hoe lang we ze al bewaren en waarom we ze bewaren.

Recht op correctie:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht op verwijdering:
Je kunt ons vragen om jouw gegevens te verwijderen. Als jouw verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten, zullen wij jouw verzoek in behandeling nemen. We zullen jouw gegevens verwijderen als het doel onrechtmatig is of als de wettelijke basis ontbreekt, bijvoorbeeld als je jouw toestemming intrekt.

Recht om gegevens over te dragen:
Je hebt het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’, wat betekent dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben, zodat je jouw gegevens gemakkelijker kunt doorgeven aan een andere dienstverlener met vergelijkbare diensten. Je kunt ons ook vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Recht op bezwaar maken:
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij zullen dan jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Recht op vergetelheid:
Je hebt het recht om te worden ‘vergeten’ als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben, als je jouw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. Dit recht geldt ook als er geen wettelijke basis meer is voor het verwerken van jouw gegevens of als de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Als je daarom vraagt, zullen wij jouw gegevens verwijderen.