Combinatie van B2B en B2C orders binnen jouw e-commerce warehouse?

Een algemene trend binnen e-commerce is dat de supply chains steeds korter worden. Producenten en groothandelaren zijn meer en meer rechtstreeks gaan verkopen naast hun bestaande B2B verkoopkanalen. Corona is hier een flinke aanjager van geweest. Retail moest sluiten vanwege de lockdown-regels, waardoor producenten en groothandelaren die voorheen enkel B2B leverden met de rug tegen de muur zijn gezet. Om toch omzet binnen te kunnen halen zijn er diverse webshops geopend door deze producenten en groothandelaren om de consument rechtstreeks te kunnen beleveren.

Lees verder op Twinkle

Lees verder

We delen graag met je waar we mee bezig zijn.

Rens Caspers
Rens Caspers
Artikelen: 27