Op welke manieren inbounden?

Het zijn verschillende manieren om via ons WMS in te bounden. Deze opties worden hieronder verder toegelicht.

Mobiele inbound

Een mobiele inbound is bijvoorbeeld een laptop met de inbound applicatie. Dan hoeft er geen koppellabel geprint te worden, maar kan meteen de locatie gescand worden waar het op gekoppeld kan worden. Een inbound station kan als mobiele inbound gemarkeerd worden.

Inbounden met de scanner
Het is ook mogelijk om te inbounden met de scanner. Dan hoeft er geen koppellabel geprint te worden, maar kan er meteen op locatie gekoppeld worden. Bij inbound met de scanner kan er niet gecrossdockt worden.

Inbounden met mutaties
Als er een aantal producten ingeboekt moet worden die niet vanuit een levering binnengekomen zijn, kunnen deze met positieve mutaties ingeboekt worden. Om dit in GoMonta te doen is echter veel handwerk. Daarom is het ook mogelijk om te inbounden met mutaties. Er hoeft dan alleen een product gescand te worden en er wordt een kopellabel geprint. De inbounds worden niet zichtbaar op de Montaportal.

Onbekende inbounds

Het is mogelijk om producten die (nog) niet bekend zijn toch in te boeken. Bij de inbound moet dan een omschrijving ingevuld worden en dan wordt het product alsnog aangemaakt. De klant krijgt een waarschuwing op de Montaportal en kan het product accepteren als nieuw product of samenvoegen met een bestaand product. Deze werkwijze heeft als voordeel dat er geen onbekende producten blijven rondslingeren op de vloer. Per klant is in te stellen of onbekende inbounds zijn toegestaan. Als een onbekende inbound per ongeluk gedaan is, kan deze ongedaan gemaakt worden door de inbound te verwijderen.

Inbound ongedaan maken (verwijderen)
Het is ook mogelijk om een inbound te verwijderen zo lang de voorraad nog op de locatie staat waar het is gekoppeld.

Verkeerde inbound forecast gekozen
Als bij de inbound het product op de verkeerde forecast is ingeboekt kan dit op de Montaportal gecorrigeerd worden. Het product kan verplaatst worden naar een andere forecast.

Inbounden op krat / papierloos inbounden
Het is ook mogelijk producten die ge-inbound worden te koppelen aan een krat. De “koppelaar” scant de krat, waarvanuit de producten gekoppeld worden op locatie. Als de krat leeg is “meld” de koppelaar deze af, w​​aarbij het systeem kan controleren of de producten correct gekoppeld zijn.

Inbound banner
Het is mogelijk om bij de inbound een A4 vel te laten printen met informatie over het product. Deze kan op de pallet bevestigd worden om deze makkelijker te kunnen herkennen in het magazijn. Het printen van de inbound banner kan ingeschakeld worden per klant.

Quarantaine inbound

Producten kunnen oo​​k direct geinbound worden als quarantaine voorraad, bijvoorbeeld als geconstateerd wordt dat de producten beschadigd zijn.

MontaWMS brochure
MontaWMS brochure

7 speerpunten MontaWMS

Ontdek waarom onze klanten iedere dag met een glimlach door hun magazijn lopen. Waar mogen we de brochure naartoe sturen?